Nauka Jazdy Takt Roman Banna

Nauczy65533 si65533 jeżdzi65533 bezpiecznie i przy okazji zdoby65533 prawo jazdy

Nauka Jazdy Takt Roman Banna Malbork

Koszt kursu

Ca�kowity koszt kursu nauki jazdy kat.B wynosi 1700 z�otych.
Cena ta zawiera:
- 30 godzin teorii
- 30 godzin praktyki
- materia�y dydaktyczne
- egzamin wewn�trzny

Istnieje mo�liwo�� zap�aty za kurs w dogodnych ratach.

Prowadzimy r�wnie� jazdy doszkalaj�ce. Cena za godzin� takiej jazdy - 50 z�otych. Zapraszamy!